Trả lời Hoạt động trang 15 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.

Nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Cộng với số 0: Bất kì số nào cộng với số 0 cũng bằng chính nó.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here