Trả lời Hoạt động 5 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Biểu diễn các số \( – 6\) và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh \( – 6\) và 4.

Video hướng dẫn giải

Trên trục số, các số nằm bên trái số 0 luôn nhỏ hơn các số nằm bên phải số 0.

Lời giải chi tiết

+Biểu diễn trên trục số:

+ So sánh \( – 6\) và 4:

Điểm \( – 6\) nằm bên trái số 0 nên \( – 6 < 0\). Số 4 nằm bên phải số 0 nên \(0 < 4\).

Từ đó ta có \( – 6 < 4\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here