Trả lời Hoạt động 4 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Quan sát hai điểm \( – 3\) và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm \( – 2\) nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

 

b) Quan sát hai điểm \( – 2\) và 1 trên trục số thẳng đứng và cho biết điểm \( – 2\) nằm phía dưới hay phía trên điểm 1.

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Điểm – 3 nằm bên trái điểm 2.

b) Điểm – 2 nằm phía dưới điểm 1.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here