Trả lời Hoạt động 4 trang 56 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Thực hiện phép tính: \(\frac{5}{{12}} + \frac{7}{{18}}\).

Video hướng dẫn giải

– Chọn mẫu chung là BCNN của các mẫu.

– Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với mẫu phụ tương ứng.

– Cộng các phân số cùng mẫu.

Lời giải chi tiết

Để tính tổng của hai phân số trên, ta có thể làm như sau:

– Chọn mẫu chung là BCNN của các mẫu.

Cụ thể: Mẫu chung = BCNN(12,18)=36.

– Tìm thừa số phụ của mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu), ta có:

36:12=3;  36:18=2

– Sau khi nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng, ta cộng hai phân số có cùng mẫu.

\(\frac{5}{{12}} + \frac{7}{{18}} = \frac{{5.3}}{{12.3}} + \frac{{7.2}}{{18.2}} = \frac{{15 + 14}}{{36}} = \frac{{29}}{{36}}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here