Trả lời Hoạt động 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức \(\left( {30 + 5} \right):5\) như sau:

Video hướng dẫn giải

Thưc hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

Bạn A Lềnh làm đúng vì ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, lấy kết quả nhận được chia cho 5.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here