Trả lời Hoạt động 4 trang 100 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết một cạnh và độ dài một đường chéo.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Để vẽ hình thoi ABCD ta làm như sau:

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng AC = 8 cm.

Bước 2. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính 5 cm.

Bước 3. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính 5 cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm A vẽ ở Bước 2 tại các điểm B và D.

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here