Trả lời Hoạt động 3 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Tìm số thích hợp ở ? trong bảng sau:


b) Số \( – 36\) có thể chia hết cho các số nguyên nào?

Video hướng dẫn giải

a) Điền số thích hợp vào bảng

b) Dựa vào bảng để tìm các số mà (-36) có thể chia hết.

Lời giải chi tiết

a) n

1

2

3

4

6

9

12

18

36

(- 36) : n

-36

– 18

– 12

– 9

– 6

– 4

– 3

– 2

– 1

 b) Số – 36 chia hết cho các số nguyên: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, – 1, – 2, – 3, – 4, -6, -9, -12, -18, -36.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here