Trả lời Hoạt động 3 trang 72 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Vào một ngày mùa đông ở Sa Pa, nhiệt độ tại Cổng Trời là \( – 1^\circ C\). Tuy nhiên, nhiệt độ lúc đó tại chợ Sa Pa lại cao hơn \(2^\circ C\) so với nhiệt độ tại Cổng Trời. Viết pháp tính và tính nhiệt độ tại chợ Sa Pa lúc đó.

Video hướng dẫn giải

Nhiệt độ tại chợ Sa Pa = Nhiệt độ tại Cổng trời + 2

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ tại chợ Sa Pa cao hơn \(2^\circ C\) so với nhiệt độ tại Cổng Trời nên có nhiệt độ là \(\left( { – 1} \right) + 2\left( {^\circ C} \right)\).

 

Quan sát nhiệt kế, nhiệt độ tại Cổng Trời tại vị trí \( – 1\), nhiệt độ tại chợ Sa Pa cao hơn nên tăng lên 2 vạch là số 1. Vậy nhiệt độ tại chợ Sa Pa là \(1^\circ C\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here