Trả lời Hoạt động 3 trang 66 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi:

 

a) Điểm biểu diễn số 4 các điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ?

b) Điểm biểu diễn số \( – 4\) cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ?

c) Có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số \( – 4\) và 4 đến điểm gốc 0?

Video hướng dẫn giải

Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số – 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị

c) Khoảng cách từ điểm biểu diễn số 4 và – 4 đến điểm gốc 0 bằng nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here