Trả lời Hoạt động 3 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

So sánh: \({2^5}:{2^3}\) và \({2^2}\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\({2^5} = 2.2.2.2.2 = 32\).

\({2^3} = 2.2.2 = 8\).

\({2^5}:{2^3} = 32:8 = 4\).

\({2^2} = 4\).

Vậy \({2^5}:{2^3} = {2^2}\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here