Trả lời Hoạt động 3 trang 11 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên:

a) Đọc các số ghi trên mặt đồng hồ

b) Cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Các số trên mặt đồng hồ là: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

b)  Đồng hồ chỉ 7 giờ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here