Trả lời Hoạt động 2 trang 93 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Với tam giác đều ABC như ở Hình 2, thực hiện hoạt động sau: 

 

a) Gấp tam giác ABC sao cho cạnh AB trùng với cạnh AC, đỉnh B trùng với đỉnh C ( Hình 3a). So sánh cạnh AB và cạnh AC, góc ABC và góc ACB.

 

b) Gấp tam giác ABC sao cho cạnh BC trùng với cạnh BA, đỉnh C trùng với đỉnh A ( Hình 3b). So sánh cạnh BC và cạnh BA; góc BCA và góc BAC.

 

Video hướng dẫn giải

Làm các bước như đề bài hương dẫn và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Cắt sẵn hình tam giác đều:

Cạnh AB bằng cạnh AC.

Góc ABC bằng góc ACB.

b)

Cạnh BC bằng cạnh BA.

Góc BCA bằng góc BAC.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here