Trả lời Hoạt động 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Quan sát kết quả của ba tích đầu, ở đó mỗi lần ta giảm 1 đơn vị ở thừa số thứ hai. Tìm kết quả của hai tích cuối.

 

b) So sánh \(\left( { – 3} \right).\left( { – 2} \right)\) và 3.2

Video hướng dẫn giải

a) Quan sát các tích đã cho và tìm kết quả của hai tích cuối.

b) Tính và so sánh.

Lời giải chi tiết

a)

Phép tính trước \(\left( { – 3} \right).0 = 0\) tăng thêm 3 đơn vị là 3 nên \(\left( { – 3} \right).\left( { – 1} \right) = 3\).

    Tương tự, (- 3) . (- 2) = 6.

b)

(- 3) . (- 2) = 3 . 2 ( = 6)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here