Trả lời Hoạt động 2 trang 65 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Quan sát những điểm biểu diễn số nguyên \( – 5, – 4, – 2,3,5\) trên trục số nằm ngang ở Hình 3 rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0.

 

b) Nêu số đo nhiệt độ được chỉ trong mỗi nhiệt kế và biểu diễn các số đó trên trục số thẳng đứng ở Hình 4.

 

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình đã cho để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Điểm – 5 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 đơn vị.

Điểm – 4 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 4 đơn vị.

Điểm \( – 2\) nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 2 đơn vị.

Điểm 3 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 3 đơn vị.

Điểm 5 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 đơn vị.

b) Số đo nhiệt kế chỉ ở ba hình lần lượt như sau: \( – 1^\circ C, – 2^\circ C,3^\circ C\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here