Trả lời Hoạt động 2 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều

1

Đề bài

Quan sát bảng sau:

 

a) Viết ba bội chung của 8 và 12 theo thứ tự tăng dần.

b) Tìm BCNN(8,12).

c) Thực hiện phép chia ba bội chung của 8 và 12 cho BCNN(8,12).

Video hướng dẫn giải

Dựa vào bảng để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Ba bội chung: 24, 48, 72.

b) BCNN(8,12) = 24.

c) Chia ba bội chung cho BCNN

24 : 24 = 1

48 : 24 = 2

72 : 24 = 3

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here