Trả lời Hoạt động 2 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chia 12 cho 6 nên: 12 = 2.6.

Chia 6 cho 2 ta được : 6=2.3.

Vậy \[12 = 2.2.3 = {2^2}.3\]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here