Trả lời Hoạt động 2 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Thực hiện các phép tính: 9 . 0; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6

b) Hảy chỉ ra bảy bội của 9.

Video hướng dẫn giải

Thực hiện các phép nhân

Lời giải chi tiết

a)  9 . 0 = 0; 9 . 1 = 9; 9 . 2 = 18; 9 . 3 = 27; 9 . 4 = 36; 9 . 5 = 45; 9 . 6 = 54

b) Bảy bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here