Trả lời Hoạt động 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên.

Nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên tương tự phép cộng.

Lời giải chi tiết

Giao hoán: \(a.b = b.a\)

Kết hợp \(\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\)

Nhân với số 1: \(a.1 = 1.a = a\)

Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:

\(\begin{array}{l}a\left( {b + c} \right) = a.b + a.c\\a\left( {b – c} \right) = a.b – a.c\end{array}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here