Trả lời Hoạt động 2 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Với hình bình hành PQRS như ở Hình 23, thực hiện hoạt động sau:

a) Quan sát xem các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR có song song với nhau không.

b) Cắt hình bình hành PQRS theo đường chéo PR thành hai tam giác PQR (tô màu xanh) và tam giác RSP (tô màu hồng) (Hình 24 a), b)).

Dịch chuyển tam giác màu xanh cho trùng với tam giác màu hồng, trong đó đỉnh Q trùng với đỉnh S.

• So sánh: cặp cạnh đối PQ và RS; cặp cạnh đối PS và QR.

• So sánh góc PSR và góc PQR.

Video hướng dẫn giải

a) Kiểm tra các cặp cạnh đối song song

b) Đo các cặp cạnh và các cặp góc cần so sánh.

Lời giải chi tiết

a) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR song song với nhau.

b) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR bằng nhau

     Góc PSR và PQR bằng nhau.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here