Trả lời Hoạt động 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Hoàn thành các phép tính: \(\left( { – 3} \right).4 = \left( { – 3} \right) + \left( { – 3} \right) + \left( { – 3} \right) + \left( { – 3} \right) = ?\)

b) So sánh: \(\left( { – 3} \right).4\) và \( – \left( {3.4} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính và so sánh

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\left( { – 3} \right).4 = \left( { – 3} \right) + \left( { – 3} \right) + \left( { – 3} \right) + \left( { – 3} \right)\\ =  – \left( {3 + 3 + 3 + 3} \right) =  – 12\end{array}\)

b)

\( – \left( {3.4} \right) =  – 12\)

Vậy \(\left( { – 3} \right).4 =  – \left( {3.4} \right)\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here