Trả lời Hoạt động 1 trang 76 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính và so sánh kết quả: \(7 – 2\) và \(7 + \left( { – 2} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính và so sánh các kết quả.

Lời giải chi tiết

7 – 2 = 5

7 + ( – 2) = 7-2=5

Vậy: 7 – 2 = 7 + (- 2)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here