Trả lời Hoạt động 1 trang 47 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Nêu các ước của 30 và của 48 theo thứ tự tăng dần:

 

b) Tìm số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai.

c) Xác định số lớn nhất trong các ước chung của 30 và 48.

Video hướng dẫn giải

a) Điền các ước của 30 và 48 vào bảng

b) Tìm số chung ở cả hai hàng

c) Chọn số lớn nhất ở câu b

Lời giải chi tiết

a) Các ước của 30 và của 48 theo thứ tự tăng dần:Các ước của 30

1

2

3

5

6

10

15

30

   

Các ước của 48

1

2

3

4

6

8

12

16

24

48

b) Các số vừa ở hàng thứ nhất vừa ở hàng thứ 2 là: 1;2;3;6.

c) Số lớn nhất là 6.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here