Trả lời Hoạt động 1 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều

1

Đề bài

a) Thực hiện phép tính 123:3 và nêu quan hệ chia hết của 123 với 3.

b) Tìm tổng S các chữ số của 123 và nêu quan hệ chia hết của S với 3.

Video hướng dẫn giải

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

a) 123 : 3 = 41 => Số 123 chia hết cho 3

b) Tổng các chữ số của số 123: S = 1 + 2 + 3 = 6

=> S chia hết cho 3.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here