Trả lời Hoạt động 1 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Thực hiện các phép tính 42:6 và 45:6.

b) Trong hai phép chia trên, phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư?

Video hướng dẫn giải

Thực hiện các phép chia

Lời giải chi tiết

a)

42:6=7

45:6=7 (dư 3).

b)

42:6  là phép chia hết.

45:6 là phép chia có dư.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here