Trả lời Hoạt động 1 trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính: \(152 \times 213\)

Lời giải chi tiết

\(152 \times 213 = 32376\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here