Trả lời Hoạt động 1 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Dùng bốn chiếc que, trong đó hai que ngắn có độ dài bằng nhau, hai que dài có độ dài bằng nhau, để xếp thành hình bình hành như ở Hình 22.

Video hướng dẫn giải

Xếp các que dài rồi đến que ngắn

Lời giải chi tiết

Xếp các que dài song song với nhau.

Đặt 2 que ngắn ở 2 bên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here