Trả lời Câu 2 Có thể em chưa biết trang 8 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

2

Đề bài

Tất cả học sinh của lớp 6A đều biết chơi bóng rổ hoặc cờ vua. Số học sinh biết chơi bóng rổ là 20, số học sinh biết chơi cờ vua là 35. Số học sinh của lớp 6A nhiều nhất là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vì tất cả các học sinh của lớp 6A đều biết chơi bóng rổ hoặc cờ vua nên số học sinh nhiều nhất có thể có của 6A là:

20 + 35 = 55 (học sinh)

Vậy số học sinh của lớp 6A nhiều nhất là 55 học sinh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here