Lý thuyết Số nguyên âm Toán 6 Cánh diều

1

Số nguyên dương: \(1;2;3;4;…\) (Số tự nhiên khác 0)

Số nguyên âm: \(- 1; – 2; – 3; – 4;…\)(Ta thêm dấu “-” vào đằng trước các số nguyên dương)

– Tập hợp: \(\left\{ {…; – 3; – 2; – 1;0;1;2;3;…} \right\}\) gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Kí hiệu là \(\mathbb{Z} = \left\{ {…; – 3; – 2; – 1;0;1;2;3;…} \right\}\)

Chú ý:

– Số \(0\) không phải là số nguyên dương cũng không phải số nguyên âm.

– Đôi khi ta còn viết thêm dấu “+” ngay trước một số nguyên dương. Chẳng hạn \( + 5\) (đọc là “dương năm”)

Khi nào người ta dùng số âm?

– Trong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu “-” và dấu “+” để chỉ các đại lượng có thể xét theo hai chiều khác nhau.Số dương biểu thị

Số âm biểu thị

Nhiệt độ trên \({0^0}C\)

Nhiệt độ dưới \({0^0}C\)

Độ cao trên mực nước biển

Độ cao dưới mực nước biển

Số tiền hiện có

Số tiền còn nợ

Số tiền lãi

Số tiền lỗ

Độ viễn thị

Độ cận thị

Ví dụ:

+) Số \( – 1\) đọc là “âm một”.

+) Số +2 đọc là “dương hai”

+) Một người thợ lặn lặn xuống độ sâu 10 mét tức là độ cao hiện tại của người thợ lặn là -10m so với mực nước biển.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here