Luyện tập vận dụng 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều Tính giá trị của biểu thức: 15+(39:3-8).4 Xem lời giải

0

Luyện tập vận dụng 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều
Tính giá trị của biểu thức: 15+(39:3-8).4

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here