Luyện tập vận dụng 3 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều Tính giá trị của biểu thức: 4^3:8.3^2- 5^2+9 Xem lời giải

0

Luyện tập vận dụng 3 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều
Tính giá trị của biểu thức: 4^3:8.3^2- 5^2+9

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here