Luyện tập vận dụng 2 trang 73 SGK Toán 6 Cánh Diều Tính : a) (- 28) + 82 ; b) 51 + (- 97) Xem lời giải

0

Luyện tập vận dụng 2 trang 73 SGK Toán 6 Cánh Diều
Tính : a) (- 28) + 82 ; b) 51 + (- 97)

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here