Luyện tập vận dụng 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều Tính một cách hợp lí: a) 250. 1 476. 4; b) 189. 509-189. 409. Xem lời giải

2

Luyện tập vận dụng 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều
Tính một cách hợp lí: a) 250. 1 476. 4; b) 189. 509-189. 409.

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here