Luyện tập vận dụng 1 trang 99 SGK Toán 6 Cánh diều Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3 cm. Xem lời giải

0

Luyện tập vận dụng 1 trang 99 SGK Toán 6 Cánh diều
Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm và EI = 3 cm.

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here