Luyện tập vận dụng 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều Tìm một ước nguyên tố của 187. Xem lời giải

0

Luyện tập vận dụng 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều
Tìm một ước nguyên tố của 187.

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here