– loigiaihay.com

0

Đề bài

Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 47 m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 \({m^2}\) và BE = 7m ( Hình 29). Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Video hướng dẫn giải

– Tìm chiều cao của hình bình hành CBEG: \(h = \frac{S}{a}\) với a là độ dài cạnh BE, S là diện tích.

– Chiều cao của hình bình hành CBEG bằng chiều cao của hình bình hành ABCD.

Lời giải chi tiết

Chiều cao ứng với đáy BE của hình bình hành CBEG là: 189 : 7 = 27 m.

Chiều cao ứng với đáy AB của hình bình hành ABCD cũng là: 27 m. 

Diện tích mảnh đất ABCD ban đầu là: 47 x 27 = 1269 (\({m^2}\))

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here