Giải bài 2 trang 109 SGK Toán 6 Cánh diều

4

Đề bài

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc) 

Video hướng dẫn giải

Tìm trục đối xứng của các hình.

Lời giải chi tiết

Hình a có trục đối xứng:

Hình c có trục đối xứng:

          

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here