Giải bài 2 trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

2

Đề bài

Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

Video hướng dẫn giải

– Tính độ dài CD.

– Diện tích hình thang = (đáy lớn+ đáy bé) . chiều cao : 2.

Lời giải chi tiết

Đáy CD là: 4.2=8 (cm).

Chiều cao AH=3cm.

Diện tích hình thang cân ABCD là:

(4 + 8) . 3 : 2 = 18 (\(c{m^2}\))

Đáp số: 18 \(c{m^2}\). 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here