Giải bài 2 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó

Video hướng dẫn giải

– Diện tích của hình 20 bằng tổng diện tích của một hình thoi và hai hình chữ nhật ghép thành nó.

– Công thức tính diện tích hình thoi có độ dài 2 đường chéo m và n là: \(S = \dfrac{1}{2}.m.n\).

Lời giải chi tiết

Diện tích phần tô màu xanh ở hình là tổng diện tích của một hình thoi và hai hình chữ nhật.

Diện tích của một hình chữ nhật nhỏ là: 2×5=10 (\(c{m^2}\)).

Hình thoi ở giữa có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 2.3=6 cm và 4.2=8 cm.

Diện tích hình thoi là \(\dfrac{1}{2}.6.8 = 24\left( {c{m^2}} \right)\)

Do đó diện tích cần tìm là:

S = 24 + 2 x 10= 44 (\(c{m^2}\)).

Đáp số: 44 \(c{m^2}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here