Giải bài 1 trang 109 SGK Toán 6 Cánh diều

1

Đề bài

Trong các hình 48,49,50, hình nào có trục đối xứng? nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó 

Video hướng dẫn giải

Tìm trục đối xứng của các hình.

Lời giải chi tiết

Tất cả các hình đều có trục đối xứng. Trục đối xứng của các hình:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here