Giải bài 1 trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

2

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với một lần cắt hoặc gấp, hãy tạo ra hình thang cân từ: 

Câu a

Mảnh bìa có dạng hình tam giác đều.

Phương pháp giải:

– Chuẩn bị mảnh bìa hình tam giác đều.

– Chuẩn bị kéo.

Lời giải chi tiết:

Dùng kéo cắt phần đỉnh theo hình nét đứt như sau:

Khi đó ta được hình thang cân:

Câu b

Mảnh bìa có dạng hình lục giác đều.

Phương pháp giải:

– Chuẩn bị mảnh bìa hình lục giác đều.

– Chuẩn bị kéo.

Lời giải chi tiết:

Gấp đôi mảnh bìa theo mép hình nét đứt như sau:

Khi đó ta được hình:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here