Giải bài 1 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Hãy quan sát Hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi.

Video hướng dẫn giải

Hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Hình thứ nhất: 4 cạnh không bằng nhau.

Hình thứ hai: 4 cạnh bằng nhau nên hình này là hình thoi.

Hình thứ 3: 4 cạnh không bằng nhau.

Hình thứ 4: 4 cạnh không bằng nhau.

Vậy chỉ có hình b) là hình thoi. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here