Giải Bài 9 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa. Toàn bộ chi phí chuyến đi sẽ chia đều cho mỗi học sinh. Đến ngày đi, 4 học sinh của lớp 6D không tham gia được. Vì vậy, mỗi bạn tham gia còn lại phải đóng thêm 25 000 đồng so với dự kiến chi phí ban đầu. Tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

– Tính số học sinh đi du lịch.

– Tính tổng số tiền học sinh phải trả thêm.

– Tính tổng chi phí cho chuyến đi.

Lời giải chi tiết

Số học sinh đi du lịch là:

\(40 – 4 = 36\) (học sinh)

Tổng số tiền các bạn phải trả thêm là:

\(36.25000 = 900000\) (đồng)

Tổng chi phí cho chuyến đi là:

\(900000:4 \times 40 = 9000000\) (đồng)

 Giaibaitaphay.com 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here