Giải Bài 8 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Người ta sử dụng biểu thức T= (I – E) : 12 để biểu diễn số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng của một người, trong đó I là tổng thu nhập và E là tổng chi phí trong một năm của người đó. Bác Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng là 3 triệu đồng và tổng chi phí cả năm là 84 triệu đồng. Tính tổng thu nhập cả năm của bác Dũng.

Video hướng dẫn giải

– Biểu diễn số tiết kiệm trung bình mỗi tháng: T

– Tổng chi phí: E.

– Thay: T và E vào biểu thức T= (I – E) : 12.

– Tìm I.

Lời giải chi tiết

– Số tiền tiết kiệm trung bình của Bác Dũng trong mỗi tháng: T = 3 (triệu đồng).

– Tổng chi phí cả năm của bác Dũng: E = 84 (triệu đồng)

Ta có biểu thức: T= (I – E) : 12

Thay: T = 3, E = 84 vào biểu thức ta được: 

3 = (I – 84) : 12

    => I – 84 = 3 . 12

=> I – 84 = 36

=> I = 36 + 84

=> I = 120.

* Kết luận: Tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 120 triệu đồng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here