Giải Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Chọn từ “âm”, “dương” thích hợp cho “?”

a) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên “?”

b) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên “?”

c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên “?”

d) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên “?”

Video hướng dẫn giải

Chọn từ “âm”, “dương” thích hợp cho “?”

Lời giải chi tiết

a) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên âm.

b) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên dương.

c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên dương.

d) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên âm.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here