Giải Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Để di chuyển giữa các tầng của toà nhà cao tầng, người ta thường sử dụng thang máy. Tầng có mặt sàn là mặt đất thường được gọi là tầng G, các tầng ở dưới mặt đất lần lượt từ trên xuống được gọi là B1, B2,…Người ta biểu thị vị trí tầng G là 0, tầng hầm B1 là – 1, tầng hầm B2 là – 2, …

 

a) Từ tầng G bác Sơn đi thang máy xuống tầng hầm B1. Sau đó bác đi xuống tiếp 2 tầng nữa. Tìm số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Sơn đến khi kết thúc hành trình. 

b) Bác Dư đang ở tầng hầm B2, sau đó bác đi thang máy lên 3 tầng rồi đi xuống 2 tầng. Tìm số nguyên biểu thị trí tầng mà bác Dư đến khi kết thúc hành trình.

Video hướng dẫn giải

– Đi lên là cộng số nguyên dương, đi xuống là cộng số nguyên âm.

– Sử dụng phương pháp cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu.

Lời giải chi tiết

a)

Tầng G: Số 0.

Số nguyên biểu thị vị trí tầng của bác Sơn khi xuống tầng hầm B1 là: 0 + ( -1).

Bác đi xuống 2 tầng nữa tức là cộng thêm (-2).

Số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Sơn đến khi kết thúc hành trình: 0 + (- 1) + (- 2) = – 3

b)

Số nguyên biểu thị vị trí ban đầu của bác Dư: -2

Bác lên 3 tầng tức là cộng thêm 3.

Số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Dư đến khi kết thúc hành trình: (- 2) + 3 + (-2) = -1

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here