Giải Bài 8 trang 60 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động trong khoảng từ 1 678 đồng đến 2 927 đồng mỗi kWh tuỳ bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh giá điện trước và sau khi điều chinh (không tính thuế VAT):

 

a) Trong tháng 02/2019, gia đình bác Vân tiêu thụ 540kWh. Gia đình bác Vân phải trả bao nhiêu tiền?

b) Nếu tháng 4/2019, gia đình bác Vân vẫn tiêu thụ 540kWh thì theo giá mới, số tiền phải trả tăng lên bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

a) Tiền điện tháng 02/2019 được tính theo giá cũ.

540kW là điện bậc 6 và được tính theo giá mới như sau:

T=50 số bậc 1 x 1549+50 số bậc 2 x 1600

+100 số bậc 3 x 1858+100 số bậc 4 x 2340

+100 số bậc 5 x 2615 + (540 – 400) số bậc 6 x 2701.

b) Tiền điện tháng 04/2019 được tính theo giá mới.

540kW là điện bậc 6 và được tính theo giá mới như sau:

T=50 số bậc 1 x 1678+50 số bậc 2 x 1734

+100 số bậc 3 x 2014+100 số bậc 4 x 2536

+100 số bậc 5 x 2834 + (540 – 400) số bậc 6 x 2927.

Lời giải chi tiết

a) Số tiền gia đình bác Vân phải trả trong tháng 02/2019 là:

50.1549+50.1600+100.1858+100.2340+100.2615+140.2701

=1 216 890 đồng.

b) Số tiền gia đình bác Vân phải trả trong tháng 4/2019 là:

50.1678+50.1734+100.2014+100.2536+100.2834+140.2927

=1 318 780 đồng.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here