Giải Bài 8 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Một cửa hàng có hai loại khay nướng bánh. Loại khay thứ nhất chứa 3 chiếc bánh. Loại khay thứ hai chứa 6 chiếc bánh. Sau một số lần nướng bằng cả hai loại khay trên, người bán hàng đếm được số bánh làm ra 125 chiếc. Hỏi người bán hàng đã đếm đúng hay sai số bánh làm được? Biết rằng mỗi lần nướng, các khay đều xếp đủ số bánh.

Video hướng dẫn giải

– Gọi m là số lần nướng bằng khay thứ nhất, n là số lần nướng bằng khay thứ hai.

– Tổng số bánh làm ra theo m và n phải bằng 125 chiếc.

– Sử dụng tính chất chia hết của một tổng.

Lời giải chi tiết

Gọi m là số lần nướng bằng khay thứ nhất, n là số lần nướng bằng khay thứ hai.

Tổng số bánh bán được là 3m+6n chiếc nên số bánh phải chia hết cho 3. Nhưng 125 không chia hết cho 3

 => Người bán hàng đã đếm sai số bánh.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here