Giải Bài 7 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

2

Đề bài

Nước đóng băng khi nhiệt độ từ \(0^\circ C\) trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Ở nhiệt độ \( – 3^\circ C\) thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ \(2^\circ C\) thì nước đóng băng.

Video hướng dẫn giải

– Nhiệt độ từ \(0^\circ C\) trở xuống là nhiệt độ âm.

– So sánh \( – 3^\circ C\) với \(0^\circ C\).

– So sánh \(2^\circ C\) với \(0^\circ C\).

Lời giải chi tiết

a) Đúng. Vì -3 < 0.

b) Sai. Vì 2 > 0.

 Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here