Giải Bài 7 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời chia thành hai nhóm. Nhóm trong gồm: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả. Nhóm ngoài gồm: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Các hành tinh nhóm trong có khối lượng và kích thước khá nhỏ so với các hành tinh nhóm ngoài. Hai nhóm hành tinh ngăn cách nhau bởi một vành đai tiểu hành tinh và vô số các thiên thạch nhỏ cùng quay quanh Mặt Trời.

 

a) Viết tập hợp A gồm tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời. 

b) Sắp xếp kích thước của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự tăng dần. 

c) Viết tập hợp B gồm bốn hành tinh có kích thước nhỏ nhất và tập hợp C gồm bốn hành tinh có kích thước lớn nhất. 

Video hướng dẫn giải

Liệt kê các hành tinh thỏa mãn điều kiện đề bài (mỗi hành tinh chỉ liệt kê 1 lần), đặt trong dấu {}, tên các hành tinh ngăn cách nhau bởi dấu ; 

Lời giải chi tiết

a) A = {Sao Thuỷ; Sao Kim; Trái Đất; Sao Hoả; Sao Mộc; Sao Thổ; Sao Thiên Vương; Sao Hải Vương}.

b) Kích thước của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự tăng dần:

Sao Thuỷ < Sao Hỏa < Sao Kim < Trái Đất < Sao Hải Vương < Sao Thiên Vương < Sao Thổ < Sao Mộc. 

c) B = {Sao Thuỷ; Sao Hỏa; Sao Kim; Trái Đất}

    C = {Sao Hải Vương; Sao Thiên Vương; Sao Thổ; Sao Mộc}.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here