Giải Bài 7 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội?

Video hướng dẫn giải

– Gọi số đội được chia.

– Số độ phải là ƯCLN của 24 và 30.

– Tìm ƯCLN(24,30).

Lời giải chi tiết

Gọi a là số đội được chia. Khi đó a là ước chung của 24 và 30.

Vì số đội là nhiều nhất nên a phải là số lớn nhất

Do đó, a là ước chung lớn nhất của 24 và 30.

Ta có: ƯC(24,30) = {1;2;3;6}

=> ƯCLN (24,30) = 6.

Vậy có thể chia các bạn thành nhiều nhất 6 đội.

Loigaihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here